ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มปักจักรบ้านกลูบี

สำนักงานพัฒนาชุมชนสุไหงปาดี วันที่ 26 เม.ย. 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยเจ้าหนาที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มปักจักรบ้านกลูบี พร้อมให้แนวทางการสร้างผลงานในการส่งประกวดผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์การประกวดฯ ณ ที่ทำการกลุ่มปักจักรบ้านกลูบี ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 6 times, 1 visits today)