ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ 21 เมษายน 2564
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี นำโดย นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ, นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งนำโดย นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส , นางสาวณัฐชยา ศรีดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ และนักวิชาการจังหวัด โดยมี เกษตรอำเภอ , ผบ.ร้อย สากอ , ผู้อำนวยการกองช่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลสากอ ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย ณ พื้นที่เจ้าของแปลง นายมาหามะ อาแวกือแฉะ บ้านตันหยง หมู่ที่ 10 และ นายสุกรี ยาคอ บ้านสากอ หมู่ที่ 4 พื้นที่ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 10 times, 1 visits today)