ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ 20 เมษายน 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ, นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และผู้อำนวยการกองช่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลสากอ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโคกหนองนาโมเดล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการฯ ณ พื้นที่เจ้าของแปลง นายมาหามะ อาแวกือแฉะ บ้านตันหยง หมู่ที่ 10 และ นายสุกรี ยาคอ บ้านสากอ หมู่ที่ 4 พื้นที่ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 5 times, 1 visits today)