ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานครัวเรือนสัมมาชีพ (ต.โต๊ะเด็ง)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ 12 เมษายน 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้นางสาวซาลวาณี และเถาะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานครัวเรือนสัมมาชีพ เพื่อสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยในวันดังกล่าว กลุ่มสัมมาชีพได้จัดทำขนมอาเกาะแจกจ่ายสมาชิกในโอกาสต้อนรับเข้าสู่เดือนแห่งการถือศีลอด ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโต๊ะเด็ง หมู่ที่ 1 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 8 times, 1 visits today)