ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานครัวเรือนสัมมาชีพ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ 9 เมษายน 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักศึกษาฝึกงาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานครัวเรือนสัมมาชีพ เพื่อสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยในวันดังกล่าว กลุ่มสัมมาชีพได้จัดทำขนมเค้กแจกจ่ายสมาชิกในโอกาสต้อนรับเข้าสู่เดือนแห่งการถือศีลอด ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านกาวะ หมู่ 2 ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 3 times, 1 visits today)