ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ 16 เมษายน 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้นายภาคิน อาลีมิง เจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน พร้อมอิหม่าม, คณะกรรมการมัสยิด, ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ประเภทผู้นำศาสนา ณ มัสยิดรายอบาลี บ้านปอเนาะ หมู่ที่ 7 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส​
(Visited 8 times, 1 visits today)