กิจกรรม Big cleaning day

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ 10 – 11 เมษายน 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้นายภาคิน อาลีมิง เจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน พร้อมผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลปะลุรู ร่วมกิจกรรมกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีของคนในหมู่บ้าน กิจกรรม Big cleaning day ที่มีการจัดทำความสะอาดในบริเวณบ้านของแต่ละครัวเรือน รวมถึงบริเวณมัสยิด และเข้าไปพูดคุยกับผู้ดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรแปรรูปและอื่น ๆ เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ในชุมชนและตำบลต่อไป ณ บ้านปอเนาะ หมู่ที่ 7 ตำบลปะลุรู อำเภอ​สุไหงปาดี​ จังหวัดนราธิวาส
(Visited 9 times, 1 visits today)