การขับเคลื่อนการดำเนินงานน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวรอบ 2

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ 17 เมษายน 2564
นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้นายภาคิน อาลีมิง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมอิหม่าม, คณะกรรมการมัสยิด, ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมถางหญ้า เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณมัสยิดและจะดำเนินการเป็นที่ปลูกผักสวนครัว โดยจะเน้นพืชผักที่เป็นวัตถุดิบต้มยำ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ประเภทผู้นำศาสนา ณ มัสยิดรายอบาลี บ้านปอเนาะ หมู่ที่ 7 ตำบลปะลุรู อำเภอ​สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส​
(Visited 37 times, 1 visits today)