ร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “เอามื้อหนำข้าว สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันที่ 12 พ.ย.2563 เวล [...]

อ่านต่อ

ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมชี้แจงแนวทาง หลักเกณฑ์การคัดเลือก (วันที่ 2)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันที่ 12 พ.ย.2563 นาง [...]

อ่านต่อ

ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันที่ 11 พ.ย.2563 นาง [...]

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรม “พช.นรา เอามื้อ สามัคคี ร่วมสร้างคุณประโยชน์ “มื้อที่ 1ในการร่วมกันสร้างห้องน้ำ(จุดร่อนทอง)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันที่ 11 พ.ย. 2563 เว [...]

อ่านต่อ