ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมชี้แจงแนวทาง หลักเกณฑ์การคัดเลือก สมัครวันที่ 7 (วันสุดท้าย)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันที่ 17 พ.ย.2563 นาง [...]

อ่านต่อ

ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมชี้แจงแนวทาง หลักเกณฑ์การคัดเลือก (วันที่ 6)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันที่ 16 พ.ย.2563 นาง [...]

อ่านต่อ

ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมชี้แจงแนวทาง หลักเกณฑ์การคัดเลือก (วันที่ 5)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันที่ 15 พ.ย.2563 นาง [...]

อ่านต่อ

ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมชี้แจงแนวทาง หลักเกณฑ์การคัดเลือก (วันที่ 3)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันที่ 13 พ.ย.2563 นาง [...]

อ่านต่อ

ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจในการปรับปรุงฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ google meet)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันที่ 13 พ.ย. 2563 เว [...]

อ่านต่อ