เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ บู๊ทเครือข่าย OTOP ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี
วันที่ 17 พ.ย.2563
นางจารุวรรณ จันทร์มา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสุไหงปาดีพร้อมนายภาคิน อาลีมิง ร่วมเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ บู๊ทของเครือข่าย OTOP ในการรวบรวมผลิตภัณฑ์ของเครือข่าย OTOP สุไหงปาดีเพื่อจำหน่ายในตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจำหน่ายมีประเภท อาหาร เครื่องดื่มและชวนชิม อันเป็นหนึ่งในช่องทางในการเพิ่มรายได้แก่กลุ่มOTOP ในพื้นที่ ณ ลานประชาสำราญ หน้าที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 12 times, 1 visits today)