ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ประจำปี 2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี
วันที่ 23 พ.ย.2563 เวลา 13.00 น.
นางจารุวรรณ จันทร์มา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยนายนราดล ภัทราธิกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวทิพย์สุวรรณ วิณะ อสพ.ผู้รับผิดชอบตำบลริโก๋ เตรียมความพร้อมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านกูวา หมู่​ 5 ตำบลริโก๋ และผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา เพื่อส่งเข้าประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น​ ประจำปี​ 2563​ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านกูวา หมู่ 5 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 13 times, 1 visits today)