ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี
วันที่ 18 พ.ย.2563
นางจารุวรรณ จันทร์มา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยนายภาคิน อาลีมิง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวฮัซซานี เตะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในตำบลปะลุรู จำนวน 2 ครัวเรือน และตำบลสากอ จำนวน 4 ครัวเรือน อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 12 times, 1 visits today)