ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสรุปจำนวนผู้สมัครลูกจ้างเหมาบริการฯ “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี
วันที่ 19 พ.ย.2563
ประชาสัมพันธ์ข่าวกรมการพัฒนาชุมชน ข้อมูลสรุปจำนวนผู้สมัครลูกจ้างเหมาบริการฯ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียดลักษณะงาน หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และแผนดำเนินการคัดเลือก เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้สมัครลูกจ้างเหมาบริการฯ เตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์
(Visited 20 times, 1 visits today)