จัดทำกระเช้าสินค้า OTOP เพื่อจัดทำเป็นแผ่นประชาสัมพันธ์ ให้แก่ส่วนราชการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี
วันที่ 17 พ.ย.2563
นางจารุวรรณ จันทร์มา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสุไหงปาดีพร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมพูดคุย สอบถาม ให้คำแนะนำ ในการดำเนินการจัดทำกระเช้า เพื่อจัดทำเป็นแผ่นประชาสัมพันธ์ ให้แก่ส่วนราชการ ผู้สนใจ อันเป็นช่องทางหนึ่งในการสั่งซื้อกระเช้าสินค้าOTOP ในพื้นที่ ทั้งนี้ ทางเครือข่าย OTOP จะเริ่มมีการประชาสัมพันธ์แก่ส่วนราชการและผู้สนใจ ตั้งแต่วันที่ 23 พย. 63 เป็นต้นไป เพื่อจะนำข้อมูลการจองไปดำเนินการจัดกระเช้าต่อไป ณ ศูนย์เศรษฐกิจฐานราก อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(Visited 18 times, 1 visits today)