การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอสุไหงปาดี

ประกาศจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ 1 และ 2 มารายงานตัวในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ห้องพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส พร้อมเอกสารที่แจ้งไว้ในประกาศ
(Visited 28 times, 1 visits today)