การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอสุไหงปาดี

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี [...]

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวันเวลา สถานที่ และระเบียบเก [...]

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมพลังเยาวชนสืบสานสร้างสรรค์สุไหงปาดี เพื่อส่งเสริมพลังเยาวชนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันที่ 19 พ.ย.2563 นาง [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันที่ 19 พ.ย.2563 นาง [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันที่ 18 พ.ย.2563 นาง [...]

อ่านต่อ