กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันที่ 13 ต.ค.2563 นาง [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันที่ 12 ต.ค. 2563 นา [...]

อ่านต่อ