โครงการพูดคุยเพื่อสันติสุขระดับตำบลสากอ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี
วันที่ 26 ต.ค. 2563
นางจารุวรรณ จันทร์มา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยนางสาวฮัซซานี เตะ พัฒนากรตำบลสากอ และนางสาวซาลวานี แลเถาะ พัฒนากรรับผิดชอบงานชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี ร่วมโครงการพูดคุยเพื่อสันติสุขระดับตำบลสา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐ, ผู้นำชุมชน, ผู้นำ อช., กลุ่มสตรี, บัณฑิตอาสาฯ และชาวบ้าน เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการแก้ไขความขัดแย้งและแนวทางสันติสุขภายในตำบล ณ ห้องประชุม สภ.สากอ ม.4 ต.สากอ อีกทั้ง ลงพื้นที่สำรวจเพื่อประชุมคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี ประเมินหมู่บ้าน ในการจัดประเภทหมู่บ้าน Otop นวัตวิถี ของชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี Unit ที่ 51 บ้านตันหยง หมู่ที่ 10 ตำบลสากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
(Visited 210 times, 1 visits today)