ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการดำเนินงานกิจกรรมสัมมาชีพ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี
วันที่ 22 ต.ค. 2563 เวลา 11.00 น.
นางจารุวรรณ จันทร์มา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ สอบถามสภาพปัญหา อุปสรรคและแนะแนวทางการดำเนินกรรมสัมมาชีพ ณ บ้านบือราแง บ้านไอบาตู ม.3,4 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
(Visited 18 times, 1 visits today)