ร่วมปล่อยพันธ์ปลาในพื้นที่แปลงโคก หนอง นา โมเดล ณ ฟาร์มตัวอย่างพระราชดำริฯ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี
วันที่ 22 ต.ค. 2563 เวลา 10.00 น.
นางจารุวรรณ จันทร์มา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมปล่อยพันธ์ปลาในพื้นที่แปลงโคก หนอง นา โมเดล ณ ฟาร์มตัวอย่างพระราชดำริฯ โคกโก/โคกไร่ใหญ่ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
(Visited 63 times, 1 visits today)