ร่วมกิจกรรมพิธีถวายพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี
วันที่ 23 ต.ค.2563 เวลา 09.00 น.
นางจารุวรรณ จันทร์มา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยทีมพัฒนากรและ อสพ. ร่วมกิจกรรมพิธีถวายพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมา โดยมีนายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี/ผอ.ศปก.อ.สุไหงปาดี​ เป็นประธานในพิธีเปิด และปลัดอําเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยกำลังในพื้นที่ (ทหาร ตำรวจ อส. ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมฉัตรวาริน ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี อีกทั้ง ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ในเวลา 15.00 น. ณ วัดประชุมชลธารา ม.6 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี
(Visited 27 times, 1 visits today)