ประเมินชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี
วันที่ 22 ต.ค. 2563 เวลา 14.00 น.
นางจารุวรรณ จันทร์มา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประเมินชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี บ้านโผลง ม.5 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
(Visited 21 times, 1 visits today)