ประชุมหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี
วันที่ 20 ต.ค. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.
นางจารุวรรณ จันทร์มา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล ของอำเภอสุไหงปาดี เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานและพบปะพูดคุยงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อีกทั้งคัดเลือกผู้แทนคณะฯ ระดับอำเภอ 1 ท่าน เพื่อเข้าสู่คณะฯ ระดับจังหวัด มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ยังคงให้คนเดิมรักษาตำแหน่งไว้ด้วยความรู้และประสบการณ์ในงานพัฒนาชุมชนที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฯ OTOP ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
(Visited 30 times, 1 visits today)