ดำเนินการบันทึกวิดีทัศน์ เพื่อจัดทำผลิตสื่อวิดีโอ ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว​ OTOP​ นวัตวิถี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี
วันที่ 19 ต.ค. 2563 เวลา 10.30 – 13.30 น.
นางจารุวรรณ จันทร์มา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน , อสพ. ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านโผลง ลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้อนรับทีมงานจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการบันทึกวิดีทัศน์ เพื่อจัดทำผลิตสื่อวิดีโอ ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว​ OTOP​ นวัตวิถี (9 เส้นทาง 9 ตำนานมรดกวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีไทย) สร้างการรับรู้และกระตุ้นกิจกรรมการท่องเที่ยว​ OTOP​ นวัตวิถี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มทำขนม D&D และน้ำตกฉัตรวาริน ณ บ้านโผลง ม.5 ต.โต๊ะเด็ง และฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกโก ม.2 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
(Visited 39 times, 1 visits today)