กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี
วันที่ 19 ต.ค.2563
นางจารุวรรณ จันทร์มา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยทีมพัฒนากรและ อสพ. ร่วม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย และในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏฯพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในกิจกรรมได้จัดให้มีการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดมัสยิดซีลาตุลอัรฮัม หมู่ที่ 1 ต.ปะลุรู โดยมีนายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี/ผอ.ศปก.อ.สุไหงปาดี​ เป็นประธานในพิธีเปิด และปลัดอําเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยกำลังในพื้นที่ (ทหาร ตำรวจ ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ลานประชาสำราญ หน้าที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี
(Visited 20 times, 1 visits today)