ร่วมกิจกรรมพิธีถวายพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันที่ 23 ต.ค.2563 เวล [...]

อ่านต่อ

ดำเนินการบันทึกวิดีทัศน์ เพื่อจัดทำผลิตสื่อวิดีโอ ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว​ OTOP​ นวัตวิถี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันที่ 19 ต.ค. 2563 เว [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี วันที่ 19 ต.ค.2563 นาง [...]

อ่านต่อ