5 พฤษภาคม 2562 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้นายภาคิน อาลีมิง นางสาวฮัซซานี เตะ พัฒนากร นำคณะกรรมการท่องเที่ยวotop นวัตวิถี ร่วมทัศนศึกษา ดูงาน ภายใต้โครงการระดับคุณภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว กิจกรรม พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในห้วงวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2562 ณ เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

(Visited 16 times, 1 visits today)