29 เม.ย. 2562 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์ เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

(Visited 65 times, 1 visits today)