วันที่ 3 พ.ค.62 นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ม.8 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

(Visited 39 times, 1 visits today)