26 เมย. 2562 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดีพร้อมนายภาคิน อาลีมิง พัฒนากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะสองข้างทางริมถนน ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปะลุรู หมู่ที่ 3 ตำบลปะลุรู

[...]

อ่านต่อ

29 เม.ย. 2562 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์ เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

[...]

อ่านต่อ

วันที่28 เมย.พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดีพร้อมด้วยพัฒนากรร่วมกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินการเดินรณรงค์และแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ม.5 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 3 พ.ค.62 นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ม.8 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

[...]

อ่านต่อ

5 พฤษภาคม 2562 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้นายภาคิน อาลีมิง นางสาวฮัซซานี เตะ พัฒนากร นำคณะกรรมการท่องเที่ยวotop นวัตวิถี ร่วมทัศนศึกษา ดูงาน ภายใต้โครงการระดับคุณภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว กิจกรรม พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในห้วงวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2562 ณ เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 6 พ.ค.62 นายอำเภอสุไหงปาดีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชภิเษก ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี จ.นราธิวาส

[...]

อ่านต่อ