สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี ประชุมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนิน กทบ และแนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการ​ กทบ. ใหม่

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวนิ​พ​ั​ทธา​ รอง​เดช​ พั [...]

อ่านต่อ

สพอ.สุไหงปาดี ประชุมซักซ้อมแนวทางการพิจารณากลั่นกรองโครงการการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 14 ก.พ.2562 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอสุ [...]

อ่านต่อ

สพอ.สุไหงปาดี ประชุมฯ และพบปะ/แนะนำให้คำปรึกษา/พร้อมเพื่อมาให้ขวัญและกำลังใจแก่อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 12 ก.พ.2562 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอสุ [...]

อ่านต่อ