สพอ.สุไหงปาดี ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อหารือ/แนะนำให้คำปรึกษาการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 27 ก.พ.2562 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ พช.อ. ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อหารือ/แนะนำให้คำปรึกษาการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและชัดเจนต่อไป ณ ศูนย์ OTOP อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

(Visited 20 times, 1 visits today)