สพอ.สุไหงปาดี ดำเนินโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ร.ร.บ้านไอบาตู ม.4 ต.โต๊ะเด็ง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดีมอบหมายให้นายภาคิน อาลีมิง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลโต๊ะเด็งร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ร.ร.บ้านไอบาตู ม.4 ต.โต๊ะเด็ง โดยมีส่วนราชการต่างๆ ร่วมออกหน่วยบริการแก่ประชาชน พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ จำนวน 20 ราย ณ โรงเรียนบ้านไอบาตู ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี

(Visited 37 times, 1 visits today)