สพอ.สุไหงปาดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมัสยิดและผู้นำศาสนา ณ มัสยิดนูรูลยาดีด ม.2 ต.ปะลุรู ตามโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสำคัญเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

วันที่ 21 ก.พ.2562 เวลา 15.30 น.นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้นายภาคิน อาลีมิง ร่วมต้อนรับนายก่อพงศ์ โกมลรัตน์ รอง ผวจ.นธ.และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมัสยิดและผู้นำศาสนา ณ มัสยิดนูรูลยาดีด ม.2 ต.ปะลุรู ตามโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสำคัญเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ณ บ้านต้นไม้สูง ม. 2 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี

(Visited 35 times, 1 visits today)