สพอ.สุไหงปาดี ประชุมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชนและสนับสนุนกิ่งพันธ์มะนาวแก่ครัวเรือนเป้าหมาย

วันที่ 25 ก.พ. 2562 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยนางสาวรัตติยา สุตระ นักวิชาการพัฒนาชุมชนและ นายไพอีซิล อสพ.ร่วมประชุมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชนและสนับสนุนกิ่งพันธ์มะนาวแก่ครัวเรือนเป้าหมาย ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.5 ต.สุไหงปาดี

(Visited 20 times, 1 visits today)