สพอ.สุไหงปาดี ประชุมสภาสันติสุขตำบลโต๊ะเด็ง เพื่อร่วมหารือ/ชี้แจงถึงปัญหาความเป็นไปในพื้นที่ และเสนอแนะหาทางออกจากหลายภาคส่วนร่วมกัน

วันที่ 21 ก.พ. 2562 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้นายภาคิน อาลีมิง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลโต๊ะเด็ง เพื่อร่วมหารือ/ชี้แจงถึงปัญหาความเป็นไปในพื้นที่ และเสนอแนะหาทางออกจากหลายภาคส่วนร่วมกัน ณ อบต.โต๊ะเด็ง ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

(Visited 31 times, 1 visits today)