สพอ.สุไหงปาดี ประชุมชี้แจง/หารือผู้นำ อช. เพื่อวางแผนดำเนินการโครงการเคาะประตูบ้านเยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจน

วันที่ 20 ก.พ.2562 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี มอบหมายทีมเจ้าหน้าที่ พช.อ. ประชุมชี้แจง/หารือผู้นำ อช. เพื่อวางแผนดำเนินการโครงการเคาะประตูบ้านเยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจน ณ ศูนย์ฯ OTOP อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

(Visited 24 times, 1 visits today)