สพอ.สุไหงปาดี ดำเนินการโครงการเคาะประตูบ้านเยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจน (นำร่อง) จำนวน 4 ครัวเรือน

วันที่ 21 ก.พ. 2562 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี มอบหมายทีมเจ้าหน้าที่ พช.อ. พร้อมด้วยผู้นำ อช. ทุกตำบล และเจ้าหน้าที่เทศบาลปะลุรู ดำเนินการโครงการเคาะประตูบ้านเยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจน (นำร่อง) จำนวน 4 ครัวเรือน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและชี้แจงการให้ความช่วยเหลือจากพัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปะลุรู ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

(Visited 14 times, 1 visits today)