สพอ.สุไหงปาดี ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อหารือ/แนะนำให้คำปรึกษาการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 27 ก.พ.2562 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอสุ [...]

อ่านต่อ

สพอ.สุไหงปาดี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพและแรงจูงใจในการทำงาน แก่เยาวชนค่ายสานขวัญ

วันที่ 26 ก.พ.2562 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอสุ [...]

อ่านต่อ

สพอ.สุไหงปาดี ประชุมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชนและสนับสนุนกิ่งพันธ์มะนาวแก่ครัวเรือนเป้าหมาย

วันที่ 25 ก.พ. 2562 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอส [...]

อ่านต่อ

สพอ.สุไหงปาดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมัสยิดและผู้นำศาสนา ณ มัสยิดนูรูลยาดีด ม.2 ต.ปะลุรู ตามโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสำคัญเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

วันที่ 21 ก.พ.2562 เวลา 15.30 น.นางสาวนิพัทธา รองเดช พั [...]

อ่านต่อ

สพอ.สุไหงปาดี ประชุมสภาสันติสุขตำบลโต๊ะเด็ง เพื่อร่วมหารือ/ชี้แจงถึงปัญหาความเป็นไปในพื้นที่ และเสนอแนะหาทางออกจากหลายภาคส่วนร่วมกัน

วันที่ 21 ก.พ. 2562 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอส [...]

อ่านต่อ

สพอ.สุไหงปาดี ประชุมชี้แจง/หารือผู้นำ อช. เพื่อวางแผนดำเนินการโครงการเคาะประตูบ้านเยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจน

วันที่ 20 ก.พ.2562 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอสุ [...]

อ่านต่อ