สพอ.สุไหงปาดี จัดประชุมหารือผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) เพื่อเตรียมความพร้อมในวาระครบ 50 ปี

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ม.ค.62 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยนางสาวฮัซซานี เตะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จัดประชุมหารือผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) เพื่อเตรียมความพร้อมในวาระครบ 50 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์เศรษฐกิจฐานราก อำเภอสุไหงปาดี (ศูนย์ฯ OTOP)

(Visited 20 times, 1 visits today)