สพอ.สุไหงปาดี จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ภาควิชาการหรือทฤษฎี (ดำเนินการระดับหมู่บ้าน)

วันที่ 22 มกราคม 2562  นางสาว นิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดีมอบหมายให้เจ้าหน้าหน้าที่​พัฒนาชุมชน ปราชญ์​สัมมาชีพ​ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ภาควิชาการหรือทฤษฎี (ดำเนินการระดับหมู่บ้าน)เพื่อขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนให้กับประชาชนในหมู่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 25 ครัวเรือน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลริ​โก๋​ อ.สุไหงปาดี​ จังหวัดนราธิวาส

(Visited 23 times, 1 visits today)