สพอ.สุไหงปาดี ร่วมประชุมสภาสันติสุข ณ อบต.โต๊ะเด็ง ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี

วันที่ 21 ม.ค.62 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้นายภาคิน อาลีมิง พัฒนากร ร่วมประชุมสภาสันติสุข โดยมีการประชาสัมพันธ์ถึงโครงการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(อุดหนุน,หมุนเวียน),การดำเนินการการจัดเก็บข้อมูล จปฐ,กชช.2ค,การเตรียมการลงพื้นที่เกี่ยวกับขับเคลื่อนสร้างปรองดองสมานฉันท์ประจำตำบลโดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ณ อบต.โต๊ะเด็ง ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี

(Visited 55 times, 1 visits today)