สพอ.สุไหงปาดี ประชุมสามัญกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 6 บ้านควน ตำบลสุไหงปาดี

วันที่ 18 มกราคม 2562 นางสาวนิพัทรา รองเดช พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี มอบหมายนางสาวรัตติยา สุตระ พัฒนากรต.สุไหงปาดี ประชุมสามัญกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 6 บ้านควน ตำบลสุไหงปาดี

(Visited 46 times, 1 visits today)