สพอ.สุไหงปาดี ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลตามแนวพระราชดำริ ณ บ้านควน หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี

วันที่ 17 มค.6 2นางสาวนิพัทธา รองเดช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลตามแนวพระราชดำริ ณ บ้านควน หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

(Visited 51 times, 1 visits today)