สพอ.สุไหงปาดี ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ หมู่ที่ 12 บ้านใหญ่ ต.สุไหงปาดี

วันที่ 15 มกราคม 2562 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมทีมงานร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ หมู่ที่ 12 บ้านใหญ่ ต.สุไหงปาดี ให้บริการการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต การดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัติวิถี และให้ความรู้การพัฒนาทักษะแก่นักเรียน แจกเอกสารแผ่นพับด้านการท่องเที่ยวชุมชนแก่ผู้สนใจ

(Visited 14 times, 1 visits today)