สพอ.สุไหงปาดี ร่วมกิจกรรม​ศึกษา​ดูงานเพื่อเพิ่มความรู้ เพื่อขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนให้กับประชาชนในหมู่บ้าน

วันที่ 23 มกราคม 2562 นางสาว นิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ

สพอ.สุไหงปาดี พร้อมทีมพัฒนาชุมชน ร่่วมกิจกรรมต่อต้านความรุนแรงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี

วันที่ 22 ม.ค.62 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอสุไห [...]

อ่านต่อ

สพอ.สุไหงปาดี ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลตามแนวพระราชดำริ ณ บ้านควน หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี

วันที่ 17 มค.6 2นางสาวนิพัทธา รองเดช พร้อมด้วยเจ้าหน้าท [...]

อ่านต่อ