อำเภอสุไหงปาดี จัดงานครบ 1 ปี ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

วันที่ 25 ธ.ค.2561  เวลา 20.00น. อำเภอสุไหงปาดี จัดงานครบ 1 ปี ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ได้รับเกียรติจากนายธรรมรงค์   คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงาน และขอขอบคุณ นายอนันต์ แสงชาตรี หน.กลุ่มงานส่งเสริม และ นายจักพงษ์   นวยใย  นักวิชาการ สพจ.นราธิวาส ที่ให้เกียรติมาร่วมงานครบรอบ 1 ปี ตลาดประชารัฐ

(Visited 44 times, 1 visits today)