สพอ.สุไหงปาดี ดำเนินโครงการส่งเสริมการทำแผนชีวิตและแผนชุมชน พร้อมด้วยกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันอาทิตย์ ที่ 23 ธ.ค.61  นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้นางสาวรัตติยา สุตระ และนางสาวฮัซซานี เตะ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการส่งเสริมการทำแผนชีวิตและแผนชุมชน พร้อมด้วยกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรีนนบ้านบอเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี

(Visited 80 times, 1 visits today)