สพอ.สุไหงปาดี ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 22 ธ.ค.2561 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยนางสาวรัตติยา สุตระ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิ

(Visited 41 times, 1 visits today)